Zasedání Komory BOZP a PO ČR v roce 2018

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

první zasedání Rady Komory BOZP a PO ČR v letošním roce se bude konat

 

25. ledna 2018 v 10.00 hod. v sídle CIVOP,

 

adresa K Lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice.

 

Kontaktujte nás