Zasedání Komory BOZP a PO ČR v roce 2017

 

POZVÁNKA

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní setkání všech členů Komory BOZP a PO ČR v rámci celoživotního vzdělávání, které se bude konat

 

ve čtvrtek dne 26. 10. 2017 od 10.00

 

nově v hotelu BLUE ORANGE ****
BUSINESS RESORT PRAGUE
 1. patro (přednáškový sál)

 

 

Adresa: Tupolevova 676, Praha 9 Letňany Spojení: Metro "C" výstupní stanice Letňany,

přestup na bus 140, 195, 110, výstup stanice Trutnovská

https://www.blueorange.cz/Kontakt

 

 

Program

  1. Zahájení

            Přednáška: Ing. Miroslav Šilar Téma: „Programy zaměřené na prevenci a snižování úrazovosti“

            Přednáška: Jaroslav Bek        Téma: „Nová legislativa _Vyhrazená technická zařízení“ (VTZ)

  1. Zprávy z regionálních komor
  1. Polední přestávka
  1. Přednáška: JUDr. Anna Samková Téma: „Zkušenosti MPSV z kontrol u držitelů akreditace ověřujících zkouškami znalosti a dovednosti uchazečů o získání OZ“
  1. Diskuze – přání a připomínky členů Komory
  1. Závěr

 

Předpokládaný konec setkání cca ve 14 hodin.

 

Těšíme se na Vaši účast.

                                                                                    Rada Komory BOZP a PO

 

Rámcový plán schůzek RADY KOMORY a členské základny v roce 2017

 

26. ledna 2017 (čt)

RK - CIVOP

23. února 2017 (čt)

RK - CIVOP

23. března 2017 (čt) změna

RK - CIVOP

27. dubna 2017 (čt)

ZRUŠENO

25. května 2017 (čt)

RK - CIVOP

29. června 2017 (čt)

RK - CIVOP

červenec 2017

NEKONÁ SE - PRÁZDNINY

31. srpna 2017 (čt)

ZRUŠENO

21. září 2017 (čt)

RK - CIVOP

26. října 2017 (čt)

BUSINESS RESORT PRAGUE, Tupolevova 676, Praha 9

30. listopadu 2017 (čt)

RK - CIVOP

14. prosince 2017 (čt)

ZRUŠENO

 

Poznámky:

 

  1. Schůzky RK se konají v sídle CIVOP, K Lindě 700/3, 190 15 Praha 9 – Satalice, v uvedených termínech od 10. hodin, tel. 222 119 999; m = 739 527 768 = pí Kateřina Dvořáčková

 

  1. Podzimní členská schůze Komory BOZP a PO ČR se koná 26. 10. 2017 od 10.00 hodin, v BUSINESS RESORT PRAGUE, Tupolevova 676, Praha 9

 

Předkládá:  Komora BOZP a PO ČR

Odsouhlaseno RK dne 24. 11. 2016

Kontaktujte nás