Oznámení

 

 Komora BOZP a PO děkuje za mnohaletou spolupráci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Lidmila Kleinová CSc.

30. 8. 1946 – 2. 1. 2019

Po úspěšném studiu na Fakultě sociálních věd a publicistiky UK, získala doktorát z filozofie, kandidátské zkoušky složila na Fakultě řízení Vysoké školy ekonomické v Praze.

Během své plodné kariéry pracovala na vedoucích v různých organizacích. V roce 1992 založila a dlouho řídila společnost CIVOP s.r.o., jednu z vůdčích firem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Stála u zrodu profesní organizace Komory BOZP a PO České republiky, jako prezidentka v ní působila od roku 2003. Dlouho byla členkou Rady vlády pro BOZP, představenstva Hospodářské komory ČR, technického výboru ČIA (Českého institutu akreditačního) i Technické komise ČIA pro BOZP, Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnosti práce jako garant BOZP.

V rámci mezinárodní spolupráce působila v evropské asociaci ISSA – Section Machine Safety (ISSA), byla členkou Executive Committee evropské organizace BOZP ENSHPO a odborné komise pro BOZP při Evropské komisi v Lucemburku. Mnoho let spolupracovala s Evropskou agenturou v Bilbau. 

Řídila rovněž mezinárodní projekt v rámci programu Leonardo da Vinci, jehož výsledky se staly jedním ze základů vzniku katedry BOZP na VŠB-Technické univerzitě Ostrava. Byla členkou rady evropského projektu ENETOSH.

Přednášela, publikovala odborné články a knihy, spoluorganizovala mezinárodní konference a semináře, účastnila se odborných akcí a několika světových kongresů BOZP. Mnohokrát byla vedoucí české delegace na veletrhu A+A v Düsseldorfu.

Spolupracovala s mnoha státními institucemi např. Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem školství ČR a dalšími.

V osobě PhDr. Lidmily Kleinové CSc. ztratila oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci významnou osobnost, která přispěla k jejímu rozvoji.