Pardubický kraj

Ing. Hynek Baran (OSVČ)

člen Komory BOZP a PO ČR

15508358

466 612 930; 776 353 818

baran@bozapo.cz

Arnošta z Pardubic 2604, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Svoji odbornou činnost provádím, resp. nabízím v odvětví: BOZP a PO – pro malé a střední firmy ve strojírenství, stavebnictví, zdravotnictví, zemědělství, lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu, službách (autoservisy, pneuservisy, autodopravci, hotely, obchody, sklady, dílny: stolárny, truhlárny, zámečnictví a další).

Své služby mohu nabídnout zcela zodpovědně případným zájemcům. V uvedených oborech mám praxi již cca 20 let a mám platnou zkoušku ve specializaci:

  • Koordinátor BOZP na staveništi; č. osv.: SGS/ 035/KOO/2013
  • Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik; č. osv.: CIVO/011/PRE/2011
  • Odborně způsobilá osoba v PO; č. osv.: Z – TOP – 97/2003