Příloha č. 2

 

Podklady technika nebo manažera BOZP/ specialisty PO člena Komory BOZP a PO ČR

 

Příjmení, Jméno, titul: ………………………………………………………………………………………….

Adresa bydliště:          …………………………………………………………………………………………...

PSČ:   ………………………   Město /obec: …………………………………………………………………..

Kraj: ………………………………………………………………………..

Název vlastní firmy nebo zaměstnavatele ..............................................................................................

PSČ: ……………………….    Město/obec: ……………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………………………  Fax: ……………………………………

e-mail:  ……………………………………………………………….. IČ: ……………………………………..

Svoji odbornou činnost provádím, resp. nabízím v odvětví:

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Své služby mohu nabídnout zcela zodpovědně případným zájemcům. V uvedeném oboru mám praxi již …….. let a mám platnou zkoušku ve specializaci : ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Souhlasím, aby údaje o mé osobě byly zveřejněny.

 

V  …………………………………………… dne ………………….  201.... 

                                                                                                                 

                                                                                                                  …………………………………

                                                                                                                                   podpis

Pozn.: