ČSVTS

ČESKÝ SVAZ VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

Český svaz vědeckotechnických společností (dále jen ČSVTS) je samostatné dobrovolné občanské sdružení 69 nezávislých vědeckotechnicky zaměřených občanských sdružení, která jsou členy ČSVTS a současně samostatnými právními subjekty. Členové ČSVTS především organizují vzdělávací odborné akce, kurzy a školení, vyvíjejí publikační činnost a připravují mezinárodní konference. Posláním ČSVTS je zejména zastupování společných zájmů členských organizací, poskytování dohodnutých služeb svým členům, organizování odborných činností členů ČSVTS a vytváření podmínek pro zabezpečení profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků. Při plnění svého poslání se ČSVTS opírá především o tvůrčí potenciál soustředěný v členských organizacích a o kontinuitu své činnosti za dobu působení ve vědeckotechnické oblasti. ČSVTS je nositelem členství ČR v Evropské federaci národních inženýrských asociací FEANI, členem Světové federace inženýrských organizací WFEO, Regionální rady středo - a východoevropských vědeckotechnických společností (RCC) a Sdružení pro cenu České republiky za jakost. ČSVTS je jediným zakladatelem domů techniky, s.r.o. v Plzni, v Pardubicích, v Českých Budějovicích, v Ostravě a v Kladně. Domy techniky mají rozsáhlé zázemí pro zajištění výukové činnosti v technických i obecně vzdělávacích oborech a pro zajištění kongresů, konferencí a seminářů.