Věstník 1/2014

VYDANÉ ČSN

20. ČSN EN ISO 445 (26 9006)

Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník; (idt ISO 445:2013); Vydání: Leden 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 445 (26 9006) Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník; Vydání: Březen 2010

21. ČSN 27 0142

Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel; Vydání: Leden 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení; z 1989-08-16

22. ČSN 27 4002

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů; Vydání: Leden 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů; Vydání: Březen 2003

23. ČSN 27 4007

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu; Vydání: Leden 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu; Vydání: Červen 2004

24. ČSN EN 12159 (27 4403)

Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi; Vydání: Leden 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12159 (27 4403) Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi; Vyhlášena: Srpen 2013

38. ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010)

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska; Vydání: Leden 2014

98. ČSN EN ISO 13688 (83 2701)

Ochranné oděvy - Obecné požadavky; (idt ISO 13688:2013); Vydání: Leden 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 340 (83 2701) Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky; Vydání: Září 2004

 

ZMĚNY ČSN

118. ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100)

Obsluha a práce na elektrických zařízeních; Vydání: Červenec 2005

Změna Z1; Vydání: Leden 2014

 

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

14. ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100)

Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky+); EN 50110-1:2013; Platí od 2014-02-01

S účinností od 2016-02-11 se zrušuje ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních; Vydání: Červenec 2005