Věstník 10/2014

VYDANÉ ČSN

18. ČSN EN 15888 (07 8537)
Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení;
Vydání: Říjen 2014
19. ČSN EN 14570 (07 8670)
Zařízení a příslušenství na LPG - Příslušenství nadzemních a podzemních nádob na LPG; Vydání: Říjen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14570 (07 8670) Zařízení a příslušenství na LPG - Příslušenství nadzemních a podzemních zásobníků pro skladování LPG; Vydání: Srpen 2005
21. ČSN EN 16307-6 (26 8814)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob;
Vydání: Říjen 2014
22. ČSN ISO 9927-1 (27 0041)
Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně; Vydání: Říjen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 9927-1 (27 0041) Jeřáby - Inspekce - Část 1: Všeobecně; Vydání: Únor 2010
23. ČSN EN 13000+A1 (27 0570)
Jeřáby - Mobilní jeřáby; Vydání: Říjen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13000 (27 0570) Jeřáby - Mobilní jeřáby; Vydání: Červenec 2010
24. ČSN EN 81-22 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou;
Vydání: Říjen 2014
26. ČSN ISO 18893 (27 5006)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz; Vydání: Říjen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 18893 (27 5006) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba
a provoz; Vydání: Listopad 2006
27. ČSN EN 50436-1 ed. 2 (30 5120)
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu; Vydání: Říjen 2014
S účinností od 2016-10-21 se zrušuje ČSN EN 50436-1 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu; Vydání: Červen 2006
57. ČSN EN 12007-5 (38 6413)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky; Vydání: Říjen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12007-5 (38 6413) Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky; Vyhlášena: Červenec 2014
89. ČSN EN 12183 ed. 2 (84 1021)
Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2014
S účinností od 2017-03-31 se zrušuje ČSN EN 12183 (84 1021) Ručně poháněné vozíky - Požadavky a metody zkoušení; Vydání: Duben 2010

 

ZMĚNY ČSN


114. ČSN EN 12183 (84 1021)
Ručně poháněné vozíky - Požadavky a metody zkoušení; Vydání: Duben 2010
Změna Z1; Vydání: Říjen 2014

 

OPRAVY ČSN

120. ČSN 73 0580-2
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov;
Vydání: Červen 2007
Oprava 1; Vydání: Říjen 2014 (Oprava je vydána tiskem)

 

ZRUŠENÉ ČSN

134. ČSN IEC 1200-52 (33 2010) Pokyn pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Výběr soustav a způsoby kladení vedení; Vydání: Duben 1998; Zrušena k 2014-11-01
144. ČSN EN ISO 9241-4 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 4: Požadavky na klávesnice; Vydání: Červenec 1999; Zrušena k 2014-11-01

 

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

40. ČSN EN 16489-1 (76 4001)
Služby profesionálních solárií - Část 1: Požadavky na zajištění výcviku;
EN 16489-1:2014; Platí od 2014-11-01