Věstník 11/2014

VYDANÉ ČSN

26. ČSN 33 2000-5-57

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení; (idt HD 50573-5-57:2014); Vydání: Listopad 2014

60. ČSN EN 643 (50 1990)

Papír a lepenka - Evropský seznam normalizovaných druhů papíru a lepenky pro recyklaci; Vydání: Listopad 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 643 (50 1990) Papír a lepenka - Evropský seznam normalizovaných druhů sběrového papíru a lepenky; Vydání: Září 2002

66. ČSN 74 3282

Pevné kovové žebříky pro stavby; Vydání: Listopad 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby; Vydání: Únor 2013

 

ZMĚNY ČSN

94. ČSN 06 0830

Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení; Vydání: Srpen 2014

Změna Z1; Vydání: Listopad 2014

95. ČSN EN 61936-1 (33 3201)

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla; Vydání: Prosinec 2011

Změna A1; (idt IEC 61936-1:2010/A1:2014); Vydání: Listopad 2014

100. ČSN EN 60034-8 ed. 2 (35 0000)

Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení; Vydání: Duben 2008

Změna A1; (idt IEC 60034-8:2007/A1:2014); Vydání: Listopad 2014

 

OPRAVY ČSN

131. ČSN EN 61112 (35 9739)

Práce pod napětím - Elektricky izolační přikrývky; Vydání: Březen 2010

Oprava 1; Vydání: Listopad 2014 (Oprava je vydána tiskem)

132. ČSN EN 60598-1 ed. 5 (36 0600)

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky; Vydání: Červenec 2009

Oprava 1; Vydání: Listopad 2014 (Oprava je vydána tiskem)