Věstník 12/2014

VYDANÉ ČSN

3. ČSN ISO 18436-7 (01 1445)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 7: Termografie; Vydání: Prosinec 2014

17. ČSN 33 2130 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody; Vydání: Prosinec 2014

S účinností od 2016-01-31 se zrušuje ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody; Vydání: Září 2009

34. ČSN EN 12464-2 (36 0450)

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory; Vydání: Prosinec 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12464-2 (36 0450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory; Vyhlášena: Červenec 2014

60. ČSN 73 0038

Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení; Vydání: Prosinec 2014

Jejím vydáním se zrušuje část ČSN ISO 13822 (73 0038); Vydání: Srpen 2005

61. ČSN ISO 13822 (73 0038)

Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí; Vydání: Prosinec 2014

Jejím vydáním spolu s vydáním ČSN 73 0038 se zrušuje ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí; Vydání: Srpen 2005

62. ČSN 73 0043

Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím; Vydání: Prosinec 2014

63. ČSN ISO 13823 (73 0043)

Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost; Vydání: Prosinec 2014

70. ČSN EN 16350 (83 2303)

Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti; Vydání: Prosinec 2014

71. ČSN EN ISO 20346 (83 2502)

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv; (idt ISO 20346:2014); Vydání: Prosinec 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv; Vydání: Březen 2005

 

ZMĚNY ČSN

82. ČSN 33 2130 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody; Vydání: Září 2009

Změna Z1; Vydání: Prosinec 2014

 

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

1. ČSN EN 16436-1 (06 1840)         

Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody;

EN 16436-1:2014; Platí od 2015-01-01