Věstník 2/2014

VYDANÉ ČSN

26. ČSN EN 61472 ed. 2 (35 9732)

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda; (idt IEC 61472:2013); Vydání: Únor 2014

S účinností od 2016-05-16 se zrušuje ČSN EN 61472 (35 9732) Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda; Vydání: Červenec 2005

27. ČSN 36 0011-1

Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení; Vydání: Únor 2014 a další (řada)

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 1: Základní ustanovení; Vydání: Březen 2006

37. ČSN EN 1594 (38 6410)

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky; Vydání: Únor 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1594 (38 6410) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky; Vydání: Červenec 2009

 

ZMĚNY ČSN

75. ČSN EN 61472 (35 9732)

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda; Vydání: Červenec 2005

Změna Z1; Vydání: Únor 2014

 

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

2. ČSN EN ISO 4126-1 (13 4310)

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily+); EN ISO 4126-1:2013; ISO 4126-1:2013; Platí od 2014-03-01 a další (řada)

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 4126-1 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily;