Věstník 3/2014

VYDANÉ ČSN

24. ČSN 33 0010 ed. 2

Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy; Vydání: Březen 2014

S účinností od 2016-01-31 se zrušuje ČSN 33 0010 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy; z 1982-12-

69. ČSN 73 0842

Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu; Vydání: Březen 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu; Vydání: Duben 1996  ZMĚNY ČSN

86. ČSN 33 0010

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy; z 1982-12-17

Změna Z1; Vydání: Březen 2014

 

OPRAVY ČSN

138. ČSN EN 60079-25 ed. 2 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy; Vydání: Červen 2011

Oprava 1; (idt EN 60079-25:2010/AC:2013); Vydání: Březen 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 50394-1 (33 2321) Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Skupina I - Jiskrově bezpečné systémy - Část 1: Konstrukce a zkoušení; Vydání: Říjen 2004 (Oprava je vydána tiskem)

143. ČSN EN 795 (83 2628)

Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení; Vydání: Únor 2013