Věstník 4/2014

VYDANÉ ČSN

6. ČSN ISO 1999 (01 1620)

Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku; Vydání: Duben 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 1999 (01 1620) Akustika. Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku; Vydání: Leden 1993

29. ČSN 33 0165 ed. 2

Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení; Vydání: Duben 2014

S účinností od 2015-10-01 se zrušuje ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy - Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení; Vydání: Říjen 1992

30. ČSN 33 2000-7-718

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště; (idt HD 60364-7-718:2013); (mod IEC 60364-7-718:2011); Vydání: Duben 2014

32. ČSN 33 2312 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich; Vydání: Duben 2014

S účinností od 2016-01-01 se zrušuje ČSN 33 2312 Elektrotechnické predpisy - Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich; z 1985-05-08

53. ČSN EN 60743 ed. 2 (35 9717)

Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení; (idt IEC 60743:2013); Vydání: Duben 2014

S účinností od 2016-08-30 se zrušuje ČSN EN 60743 (35 9717) Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení; Vydání: Září 2002

88. ČSN EN 12811-4 (73 8123)

Dočasné stavební konstrukce - Část 4: Záchytné stříšky pro lešení – Požadavky na provedení a návrh výrobku; Vydání: Duben 2014

89. ČSN P CEN/TS 15810 (73 8501)

Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov*); Vydání: Duben 2014

 

ZMĚNY ČSN

104. ČSN 33 0165

Elektrotechnické předpisy - Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení; Vydání: Říjen 1992

Změna Z4; Vydání: Duben 2014

106. ČSN 33 2312

Elektrotechnické predpisy - Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich; z 1985-05-08

Změna Z2; Vydání: Duben 2014

 

OPRAVY ČSN

128. ČSN 33 2340 ed. 2

Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin; Vydání: Srpen 2010

Oprava 1; Vydání: Duben 2014 (Oprava je vydána tiskem)