Věstník 5/2014

VYDANÉ ČSN

44. ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711)

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli; (idt ISO 9606-1:2012 + ISO 9606-1:2012/Cor.1:2012); Vydání: Květen 2014

S účinností od 2015-10-31 se zrušuje ČSN EN 287-1 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli; Vydání: Březen 2012

45. ČSN EN ISO 14732 (05 0730)

Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů;

(idt ISO 14732:2013); Vydání: Květen 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1418 (05 0730) Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů; Vydání: Květen 1999

54. ČSN EN 81-82 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením; Vydání: Květen 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN P CEN/TS 81-82 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy -Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob s omezenou schopností pohybu; Vydání: Leden 2009

58. ČSN EN 61496-2 (33 2206)

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD); (idt IEC 61496-2:2013); Vydání: Květen 2014

S účinností od 2016-07-12 se zrušuje ČSN CLC/TS 61496-2 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní

požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD); Vydání: Prosinec 2007

 

ZMĚNY ČSN

117. ČSN EN 287-1 (05 0711)

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli; Vydání: Březen 2012

Změna Z1; Vydání: Květen 2014

123. ČSN CLC/TS 61496-2 (33 2206)

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD); Vydání: Prosinec 2007

Změna Z1; Vydání: Květen 2014

 

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

7. ČSN EN 1838 (36 0453)

kat.č. 94729

Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení+); EN 1838:2013; Platí od 2014-06-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení; Vydání: Září 2000