Věstník 7/2014

VYDANÉ ČSN

15. ČSN EN ISO 28881 (20 0721)

Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje; (idt ISO 28881:2013 + ISO 28881:2013/Cor.1:2013); Vydání: Červenec 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 28881 (20 0721) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje; Vyhlášena: Únor 2014

16. ČSN ISO 7130 (27 7800)

Stroje pro zemní práce - Výcvik obsluhy - Obsah a metody; Vydání: Červenec 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 7130 (27 7800) Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče; Vydání: Březen 1994

57. ČSN EN 847-1 (49 6122)

Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče; Vydání: Červenec 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 847-1+A1 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací

nástroje a pilové kotouče; Vydání: Duben 2008

58. ČSN EN 847-2 (49 6122)

Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje; Vydání: Červenec 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 847-2 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Požadavky na

stopkové frézovací nástroje; Vydání: Březen 2002

59. ČSN EN 847-3 (49 6122)

Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Upínací zařízení; Vydání: Červenec 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 847-3 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Upínací

zařízení; Vydání: Březen 2005

60. ČSN EN 1870-11 (49 6130)

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily); Vydání: Červenec 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1870-11+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické

a automatické ramenové kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily); Vydání: Březen 2010

61. ČSN EN 1870-12 (49 6130)

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání; Vydání: Červenec 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1870-12+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové

kotoučové pily pro příčné řezání; Vydání: Březen 2010

62. ČSN EN 1870-19 (49 6130)

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 19: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) a tesařské kotoučové pily pro staveniště; Vydání: Červenec 2014

77. ČSN EN ISO 17249 ed. 2(83 2514)

Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou; (idt ISO 17249:2013); Vydání: Červenec 2014

S účinností od 2015-11-30 se zrušuje ČSN EN ISO 17249 (83 2514) Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou; Vydání: Březen 2005

79. ČSN EN 1621-2 (83 2881)

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody; Vydání: Červenec 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1621-2 (83 2881) Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení; Vydání: Květen 2004

80. ČSN EN ISO 14119 (83 3315)

Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu; (idt ISO 14119:2013); Vydání: Červenec 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1088+A2 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu; Vydání: Prosinec 2008

 

ZMĚNY ČSN

84. ČSN EN ISO 7010 (01 8012)

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky; Vydání: Prosinec 2012

Změna A1; (idt ISO 7010:2011/Amd.1:2012); Vydání: Červenec 2014

85. ČSN EN ISO 7010 (01 8012)

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky; Vydání: Prosinec 2012

Změna A2; (idt ISO 7010:2011/Amd.2:2012); Vydání: Červenec 2014

86. ČSN EN ISO 7010 (01 8012)

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky; Vydání: Prosinec 2012

Změna A3; (idt ISO 7010:2011/Amd.3:2012); Vydání: Červenec 2014

113. ČSN EN 1994-1-2 (73 1470)

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru; Vydání: Prosinec 2006

Změna A1; Vydání: Červenec 2014

121. ČSN EN ISO 17249 (83 2514)

Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou; Vydání: Březen 2005

Změna Z1; Vydání: Červenec 2014

 

OPRAVY ČSN

122. ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob; Vydání: Červen 2014

Oprava 1; (idt EN ISO 3691-6:2013/AC:2014); Vydání: Červenec 2014 (Oprava je vydána tiskem)

123. ČSN EN 13044-1 (26 9379)

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci; Vydání: Červenec 2011

Oprava 1; (idt EN 13044-1:2011/AC:2014); Vydání: Červenec 2014 (Oprava je vydána tiskem)

124. ČSN EN 81-77 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám; Vydání: Květen 2014

Oprava 1; Vydání: Červenec 2014 (Oprava je vydána tiskem)

126. ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205)

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci; Vydání: Prosinec 2008

Oprava 2; Vydání: Červenec 2014 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

14. ČSN EN 12464-2 (36 0450)

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory+); EN 12464-2:2014; Platí od 2014-08-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12464-2 (36 0450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory; Vydání: Červenec 2008

15. ČSN EN 12007-5 (38 6413)

Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky+);

 

OPRAVY ČSN EN

44. ČSN EN ISO 7866 (07 8524)

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení; Vyhlášena: Únor 2013

Oprava 1; (idt EN ISO 7866:2012/AC:2014); (idt ISO 7866:2012/Cor.1:2014); Platí od 2014-08-01