Věstník 8/2014

VYDANÉ ČSN

5. ČSN EN ISO 2553 (01 3155)

Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje; (idt ISO 2553:2013); Vydání: Srpen 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 22553 (01 3155) Svarové a pájené spoje - Označování na výkresech; Vydání: Květen 1998

16. ČSN 06 0310

Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž; Vydání: Srpen 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž; Vydání: Září 2006

17. ČSN 06 0830

Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení; Vydání: Srpen 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení; Vydání: Září 2006

19. ČSN EN ISO 10462 (07 8542)

kat.č. 95838

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba; (idt ISO 10462:2013); Vydání: Srpen 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12863 (07 8531) Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a údržba lahví na pod tlakem

rozpuštěný acetylen; Vydání: Leden 2003

ČSN ISO 10462 (07 8542) Lahve na plyny - Lahve na přepravu rozpuštěného acetylenu - Periodická kontrola a údržba; Vydání: Prosinec 2011

22. ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky;

(idt ISO 3691-5:2014); Vydání: Srpen 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky; Vydání: Květen 2010

23. ČSN EN 15011+A1 (27 0210)

Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby; Vydání: Srpen 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15011 (27 0210) Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby; Vydání: Červenec 2011

25. ČSN EN 50050-1 (33 2034)

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty; Vydání: Srpen 2014

S účinností od 2016-10-14 se zrušuje část ČSN EN 50050 ed. 2 (33 2034); Vydání: Květen 2007

26. ČSN EN 50050-2 (33 2034)

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěrové hmoty; Vydání: Srpen 2014

S účinností od 2016-10-14 se zrušuje část ČSN EN 50050 ed. 2 (33 2034); Vydání: Květen 2007

27. ČSN EN 50050-3 (33 2034)

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé vločky; Vydání: Srpen 2014

S účinností od 2016-10-14 spolu s vydáním ČSN EN 50050-1 (33 2034) a ČSN EN 50050-2 (33 2034) ze srpna 2014 se zrušuje ČSN EN 50050 ed. 2 (33 2034) Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Elektrostatické ruční stříkací zařízení; Vydání: Květen 2007

28. ČSN EN 60079-17 ed. 4 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací; (idt IEC 60079-17:2013); Vydání: Srpen 2014

S účinností od 2016-12-24 se zrušuje ČSN EN 60079-17 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací; Vydání: Červen 2008

29. ČSN 33 3320 ed. 2

Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky; Vydání: Srpen 2014

S účinností od 2016-05-31 se zrušuje ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky; Vydání: Květen 1996

65. ČSN 65 0102

Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek; Vydání: Srpen 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 65 0102 Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek; Vydání: Září 2006

 

ZMĚNY ČSN

98. ČSN EN 50050 ed. 2 (33 2034)

Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Elektrostatické ruční stříkací zařízení; Vydání: Květen 2007

Změna Z1; Vydání: Srpen 2014

99. ČSN EN 60079-0 ed. 4 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky; Vydání: Březen 2013

Změna A11; Vydání: Srpen 2014

100. ČSN EN 60079-17 ed. 3 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací; Vydání: Červen 2008

Změna Z1; Vydání: Srpen 2014

101. ČSN 33 3320

Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky; Vydání: Květen 1996

Změna Z2; Vydání: Srpen 2014

 

OPRAVY ČSN

138. ČSN EN ISO 11439 (07 8339)

kat.č. 95837

Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech; Vydání: Leden 2014

Oprava 1; Vydání: Srpen 2014 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

22. ČSN EN 15269-5 (73 0868)

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu+); EN 15269-5:2014; Platí od 2014-09-01

 

ZMĚNY ČSN EN

38. ČSN EN 13445-1 (69 5245)

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně; Vydání: Říjen 2010

Změna A1+); (idt EN 13445-1:2009/A1:2013); Platí od 2014-09-01

39. ČSN EN 13445-3 (69 5245)

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Říjen 2010

Změna A2+); (idt EN 13445-3:2009/A2:2013); Platí od 2014-09-01