Věstník 9/2014

OZNÁMENÍ č. 115/14   (zkráceno)
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o sjednocení výkladu pojmu „Spalinová cesta“ pro účely naplňování ustanovení právních předpisů a technických norem

Pro účely nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. je termín (pojem) „spalinová cesta“ definován takto:
Spalinová cesta - dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší.
Následuje odůvodnění podle výše uvedených předpisů.
Za MMR Ing. Marcela Pavlová v. r., ředitelka odboru stavebního řádu
Za HZS ČR brig. gen. Ing. Miloš Svoboda v. r., náměstek ředitele HZS ČR
Za ÚNMZ Mgr. Zdeněk Veselý v. r., náměstek předsedy

 

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 60079-14 ed. 4  (33 2320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací; (idt IEC 60079-14:2013); Vydání: Září 2014
S účinností od 2017-01-02 se zrušuje ČSN EN 60079-14 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací; Vydání: Duben 2009
ČSN EN 60079-31 ed. 2 (33 2320)
Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“; (idt IEC 60079-31:2013); Vydání: Září 2014
S účinností od 2017-01-01 se zrušuje ČSN EN 60079-31 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“ ;

 

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60079-14 ed. 3 (33 2320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací; Vydání: Duben 2009
Změna Z1; Vydání: Září 2014
ČSN EN 60079-31 (33 2320)
Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“
; Vydání: Květen 2010
Změna Z1; Vydání: Září 2014

 

OPRAVY ČSN

---

 

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 1947 (38 9502)

---