Věstník 1/2015

VYDANÉ ČSN

21. ČSN EN ISO 14114 (05 2122)

Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky; (idt ISO 14114:2014); Vydání: Leden 2015

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14114 (05 2122) Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Všeobecné požadavky; Vydání: Listopad 2000

49. ČSN 36 0020

Sdružené osvětlení; Vydání: Leden 2015

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení; Vydání: Únor 2007

58. ČSN EN 16447 (38 9698)

Zpětné protiexplozní klapky; Vydání: Leden 2015

77. ČSN 73 2824-1

Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo; (mod DIN 4074-1:2012); Vydání: Leden 2015

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo; Vydání: Září 2011

 

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

19. ČSN EN 61851-23 (34 1590)

Nabíjení elektromobilů vodivým propojením – Část 23: Stejnosměrná nabíjecí stanice elektromobilů+); EN 61851-23:2014; IEC 61851-23:2014; Platí od 2015-02-01