Věstník 10/2015

VYDANÉ ČSN

43. ČSN EN 12007-3 (38 6413)

kat.č. 98291

Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel; Vydání: Říjen 2015

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12007-3 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel; Vydání: Říjen 2000

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

22. ČSN EN 50341-2-20 (33 3300)

kat.č. 97756

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012); EN 50341-2-20:2015; Platí od 2015-11-01

40. ČSN EN 764-1 (69 0004)

kat.č. 97942

Tlaková zařízení - Část 1: Slovník; EN 764-1:2015; Platí od 2015-11-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 764-1 (69 0004) Tlaková zařízení - Část 1: Terminologie - Tlak, teplota, objem, jmenovitá světlost; Vydání: Únor 2005

ČSN EN 764-3 (69 0004) Tlaková zařízení - Část 3: Definice zúčastněných stran; Vydání: Leden 2003

 

ZMĚNY ČSN

75. ČSN EN 13445-3 (69 5245)

kat.č. 97941

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet; Vyhlášena: Březen 2015