Věstník 11/2015

VYDANÉ ČSN

15. ČSN EN 13001-1 (27 0105)

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky; Vydání: Listopad 2015

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13001-1+A1 (27 0105) Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky; Vydání: Říjen 2009

79. ČSN EN 16636 (76 3303)

Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům - Požadavky a kompetence; Vydání: Listopad 2015

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16636 (76 3303) Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům - Požadavky a kompetence; Vyhlášena: Září 2015

 

ZMĚNY ČSN

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na bezpečnost

 

ZRUŠENÉ ČSN

Zrušena k 2015-12-01

128. ČSN ISO 4308-1 (27 0050) Jeřáby a zdvihací zařízení - Výběr ocelových lan - Část 1: Všeobecně; Vydání: Říjen 2004; Zrušena k 2015-12-01

129. ČSN ISO 9928-1 (27 0070) Jeřáby. Příručka pro řízení jeřábu. Část 1: Všeobecně; Vydání: Říjen 1993; Zrušena k 2015-12-01

137. ČSN ISO 18878 (27 5005) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy; Vydání: Listopad 2006; Zrušena k 2015-12-01

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

17. ČSN EN 12845 (38 9211)

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba+); EN 12845:2015; Platí od 2015-12-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12845+A2 (38 9211) Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba; Vydání: Říjen 2009

 

ZMĚNY ČSN

48. ČSN EN ISO 5172 (05 4615)

Zařízení pro plamenové svařování - Hořáky pro svařování, ohřívání a řezání - Specifikace a zkoušky; Vydání: Říjen 2006

Změna A2; (idt EN ISO 5172:2006/A2:2015); (idt ISO 5172:2006/Amd.2:2015); Platí od 2015-12-01