Věstník 12/2015

VYDANÉ ČSN

5. ČSN EN 1808 (27 5003) Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky; Vydání: Prosinec 2015 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1808+A1 (27 5003) Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Zkoušky; Vydání: Říjen 2010

11. ČSN EN 60079-32-2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky; (idt IEC 60079-32-2:2015); Vydání: Prosinec 2015

42. ČSN EN 13445-1 (69 5245) Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně; Vydání: Prosinec 2015 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13445-1 (69 5245) Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně; Vyhlášena: Březen 2015

47. ČSN EN ISO 11612 (83 2749) Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky; (idt ISO 11612:2015); Vydání: Prosinec 2015 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11612 (83 2749) Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni; Vydání: Září 2009

 

ZMĚNY ČSN

53. ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla; Vydání: Leden 2011 Změna Z1; Vydání: Prosinec 2015

55. ČSN EN 13480-8 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin; Vydání: Listopad 2013 Změna A1; Vydání: Prosinec 2015 Jejím vydáním se zrušuje Změna A1; Vyhlášena: Březen 2015

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

28. ČSN EN 13637 (16 6239) Stavební kování - Elektricky řízené únikové systémy pro použití na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody; EN 13637:2015; Platí od 2016-01-01

92. ČSN EN 1870-17+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily); EN 1870-17:2012+A1:2015; Platí od 2016-01-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1870-17 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (ručně ovládané radiální ramenové pily); Vydání:

121. ČSN EN 16630 (94 0202) Fitness vybavení pro dospělé pro venkovní použití - Obecné požadavky na bezpečnost, kontrolu, údržbu a metody zkoušení+); EN 16630:2015; Platí od 2016-01-01

 

ZMĚNY ČSN

130. ČSN EN 13445-1 (69 5245) Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně; Vyhlášena: Březen 2015 Změna A1; (idt EN 13445-1:2014/A1:2014); Platí od 2016-01-01