Věstník 4/2015

VYDANÉ ČSN

5. ČSN ISO 668 (26 9341)

Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti; Vydání: Duben 2015

Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 668+Amd.1+Amd.2 (26 9341) Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti (obsahuje změny Amd.1:2005 a Amd.2:2005); Vydání: Únor 2007

30. ČSN EN 60825-1 ed. 3 (36 7750)

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky; (idt IEC 60825-1:2014); Vydání: Duben 2015

S účinností od 2017-06-19 se zrušuje ČSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky; Vydání: Červen 2008

 

ZMĚNY ČSN

99. ČSN EN ISO 7010 (01 8012)

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky; Vydání: Prosinec 2012

Změna A4; (idt ISO 7010:2011/Amd.4:2013); Vydání: Duben 2015

121. ČSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750)

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky; Vydání: Červen 2008

Změna Z2; Vydání: Duben 2015

 

 

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

2. ČSN EN ISO 14113 (05 4247)

Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa); EN ISO 14113:2013; ISO 14113:2013; Platí od 2015-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14113 (05 4247) Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa); Vydání: Červen 2009

26. ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600)

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení+); EN 60598-2-22:2014; IEC 60598-2-22:2014; Platí od 2015-05-01