Věstník 7/2015

VYDANÉ ČSN

51. ČSN EN 1838 (36 0453)

Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení; Vydání: Červenec 2015

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení; Vyhlášena: Květen 2014

119. ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty; Vydání: Květen 2009

Změna Z2; Vydání: Červenec 2015

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

116. ČSN EN 1870-3 (49 6130)

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily+); EN 1870-3:2014; Platí od 2015-08-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1870-3+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily; Vydání: Srpen 2009

126. ČSN EN 16372 (76 3103)

Služby estetické chirurgie+); EN 16372:2014; Platí od 2015-08-01

127. ČSN EN 16489-2 (76 3502)

Služby profesionálních solárií - Část 2: Požadovaná kvalifikace a způsobilost poradce; EN 16489-2:2014; Platí od 2015-08-01

128. ČSN EN 16489-3 (76 3502)

Služby profesionálních solárií - Část 3: Požadavky na poskytování služeb; EN 16489-3:2014; Platí od 2015-08-01