Věstník 8/2015

VYDANÉ ČSN

22. ČSN EN ISO 18613 (26 9130)

Palety pro manipulaci s materiálem - Opravy prostých dřevěných palet; (idt ISO 18613:2014); Vydání: Srpen 2015

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 18613 (26 9130) Opravy prostých dřevěných palet; Vydání: Říjen 2003

28. ČSN IEC 60884-2-7+A1 (35 4515)

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody; Vydání: Srpen 2015

31. ČSN EN 61481-1 (35 9736)

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 1: Kapacitní typ používaný pro střídavá napětí vyšší než 1 kV; (idt IEC 61481-1:2014); Vydání: Srpen 2015

S účinností od 2017-11-28 se zrušuje část ČSN EN 61481 (35 9736); Vydání: Březen 2002

32. ČSN EN 61481-2 (35 9736)

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 2: Odporový typ používaný pro střídavá napětí od 1 kV do 36 kV; (idt IEC 61481-2:2014); Vydání: Srpen 2015

S účinností od 2017-11-28 spolu s vydáním ČSN EN 61481-1 (35 9736) ze srpna 2015 se zrušuje ČSN EN 61481 (35 9736) Práce pod napětím - Přenosné fázovací soupravy pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV; Vydání: Březen 2002

37. ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600)

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení; (idt IEC 60598-2-22:2014); Vydání: Srpen 2015

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600) Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení; Vyhlášena: Duben 2015

S účinností od 2017-07-24 se zrušuje ČSN EN 60598-2-22 (36 0600) Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení; Vydání: Červenec 1999

71. ČSN EN 564 (94 2001)

Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody; Vydání: Srpen 2015 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 564 (94 2001) Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody; Vydání: Září 2007

 

ZMĚNY ČSN

78. ČSN EN ISO 10240 (32 0021)

Malá plavidla - Příručka uživatele; Vydání: Březen 2005

Změna A1; (idt ISO 10240:2004/Amd.1:2015); Vydání: Srpen 2015

86. ČSN EN 61481 (35 9736)

Práce pod napětím - Přenosné fázovací soupravy pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV; Vydání: Březen 2002

Změna Z1; Vydání: Srpen 2015

90. ČSN EN 60598-2-22 (36 0600)

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení; Vydání: Červenec 1999

Změna Z2; Vydání: Srpen 2015

 

ZRUŠENÉ ČSN

179. ČSN EN 133 (83 2200) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Rozdělení; Vydání: Červen 2002; Zrušena k 2015-09-01

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

3. ČSN EN 62744 (01 3783)

Znázornění stavů předmětů grafickými značkami; EN 62744:2015; IEC 62744:2014; Platí od 2015-09-01

5. ČSN EN ISO 25980 (05 0703)

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování; EN ISO 25980:2014; ISO 25980:2014; Platí od 2015-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1598 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování; Vydání: Duben 2012

12. ČSN EN 62682 (18 0041)

Řízení signalizace pro průmyslové procesy; EN 62682:2015; IEC 62682:2014; Platí od 2015-09-01

17. ČSN EN ISO 23125 (20 0701)

Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy; EN ISO 23125:2015; ISO 23125:2015; Platí od 2015-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 23125 (20 0701) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy; Vydání: Prosinec 2010

18. ČSN EN 12622+A1 (21 0702)

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy; EN 12622:2009+A1:2013; Platí od 2015-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12622 (21 0702) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy; Vydání: Leden 2012

21. ČSN EN 12929-1 (27 3016)

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Všeobecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení; EN 12929-1:2015; Platí od 2015-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12929-1 (27 3016) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Všeobecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení; Vydání: Květen 2005

23. ČSN EN 16230-1+A1 (30 0204)

Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry; EN 16230-1:2013+A1:2014; Platí od 2015-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16230-1 (30 0204) Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry; Vydání: Říjen 2013

47. ČSN EN 12547 (69 2611)

Odstředivky - Obecné bezpečnostní požadavky; EN 12547:2014; Platí od 2015-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12547+A1 (69 2611) Odstředivky - Obecné bezpečnostní požadavky; Vydání: Prosinec 2009

53. ČSN EN 1263-1 (73 8114)

Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody+); EN 1263-1:2014; Platí od 2015-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1263-1 (73 8114) Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody; Vydání: Březen 2003