Věstník 9/2015

VYDANÉ ČSN

14. ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem*); (idt IEC 60079-10-2:2015); Vydání: Září 2015

S účinností od 2018-02-20 se zrušuje ČSN EN 60079-10-2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem; Vydání: Únor 2010

 

ZMĚNY ČSN

75. ČSN 06 0310

Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž; Vydání: Srpen 2014

Změna Z1; Vydání: Září 2015

82. ČSN EN 60079-10-2 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem; Vydání: Únor 2010

Změna Z1; Vydání: Září 2015

 

OPRAVY ČSN

125. ČSN 33 2000-7-717 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky; Vydání: Září 2010

Oprava 1; (idt HD 60364-7-717:2010/AC:2014); Vydání: Září 2015 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

78. ČSN EN 14471+A1 (73 4215)

Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody; EN 14471:2013+A1:2015; Platí od 2015-10-01

S účinností od 2016-10-31 se zrušuje ČSN EN 14471 (73 4215) Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Květen 2014

79. ČSN EN 16497-1 (73 4217)

Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Nevyvážený odvod spalin+); EN 16497-1:2015; Platí od 2015-10-01

 

ZMĚNY ČSN

110. ČSN EN 14471 (73 4215)

Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Květen 2014

Změna Z1; Platí od 2015-10-01

Souběžně s touto normou platí ČSN EN 14471+A1 (73 4215) ze září 2015, která tuto normu zcela nahradí od 2016-10-31.