Věstník 1/2016

VYDANÉ ČSN

5. ČSN EN 81-72 ed. 2 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy; Vydání: Leden 2016 S účinností od 2017-08-31 se zrušuje ČSN EN 81-72 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy; Vydání: Listopad 2003

 

11. ČSN ISO 8528-5 (33 3140)

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí*); Vydání: Leden 2016 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 8528-5 (33 3140) Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí; Vydání: Září 2011

 

67. ČSN EN 1263-1 (73 8114)

Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy; Vydání: Leden 2016 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1263-1 (73 8114) Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody; Vyhlášena: Srpen 2015

 

80. ČSN EN 15567-1 (94 2403)

Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky; Vydání: Leden 2016 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15567-1 (94 2403) Sportovní a rekreační zařízení - Lanové dráhy - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky; Vydání: Srpen 2012

 

81. ČSN EN 15567-2 (94 2403)

Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 2: Požadavky na provoz; Vydání: Leden 2016 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15567-2 (94 2403) Sportovní a rekreační zařízení - Lanové dráhy - Část 2: Funkční požadavky; Vyhlášena: Červenec 2008

 

ZMĚNY ČSN

82. ČSN EN ISO 5349-2 (01 1406)

Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě; Vydání: Září 2002 Změna A1; (idt ISO 5349-2:2001/Amd.1:2015); Vydání: Leden 2016

 

87. ČSN EN 81-72 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy; Vydání: Listopad 2003 Změna Z1; Vydání: Leden 2016

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

12. ČSN EN ISO 10286 (07 8301)

Lahve na plyny - Terminologie; EN ISO 10286:2015; ISO 10286:2015; Platí od 2016-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10286 (07 8301) Lahve na plyny - Terminologie; Vydání: Únor 2008

 

ZMĚNY ČSN

49. ČSN EN 13445-8 (69 5245)

Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin; Vyhlášena: Březen 2015 Změna A1; (idt EN 13445-8:2014/A1:2014); Platí od 2016-02-01