Věstník 10/2016

VYDANÉ ČSN

4. ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 (01 2003)

Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály; (idt ISO/TS 80004-4:2011); Vydání: Říjen 2016

8. ČSN EN ISO 10286 (07 8301)

Lahve na plyny - Terminologie; (idt ISO 10286:2015); Vydání: Říjen 2016 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10286 (07 8301) Lahve na plyny - Terminologie; Vyhlášena: Leden 2016

9. ČSN EN 61140 ed. 3 (33 0500)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení; (idt IEC 61140:2016); Vydání: Říjen 2016 S účinností od 2019-05-27 se zrušuje ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení; Vydání: Březen 2003

10. ČSN 33 2000-7-712 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy; (idt HD 60364-7-712:2016); Vydání: Říjen 2016 S účinností od 2019-04-08 se zrušuje ČSN 33 2000-7-712 Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy; Vydání: Březen 2006

18. ČSN EN 62446-1 (36 4623)

Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola*); (idt IEC 62446-1:2016); Vydání: Říjen 2016 S účinností od 2019-02-23 se zrušuje ČSN EN 62446 (36 4623) Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí - Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu; Vydání: Červen 2010

 

ZMĚNY ČSN

63. ČSN ISO 9244 (27 7509)

Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady; Vydání: Květen 2011 Změna Amd. 1; Vydání: Říjen 2016

64. ČSN EN 61140 ed. 2

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení; Vydání: Březen 2003 Změna Z1; Vydání: Říjen 2016

65. ČSN 33 2000-7-712

Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy; Vydání: Březen 2006 Změna Z1; Vydání: Říjen 2016

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

93. ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 (85 2761)

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak+); EN ISO 7396-1:2016; ISO 7396-1:2016; Platí od 2016-11-01