Věstník 11/2016

VYDANÉ ČSN

16. ČSN ISO 8528-12 (33 3140)

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení*); Vydání: Listopad 2016

 

ZMĚNY ČSN

62. ČSN 73 4201

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv; Vydání: Říjen 2010 Změna Z3; Vydání: Listopad 2016