Věstník 12/2016

VYDANÉ ČSN

1. ČSN EN 61882 (01 0693)

Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití; (idt IEC 61882:2016); Vydání: Prosinec 2016

Jejím vydáním se zrušuje ČSN IEC 61882 (01 0693) Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití; Vydání: Říjen 2002

11. ČSN EN 16652-1 (07 8473)

Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy; Vydání: Prosinec 2016

17. ČSN 26 9030

Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování; Vydání: Prosinec 2016

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování; Vydání: Srpen 1998

18. ČSN EN 81-73 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru; Vydání: Prosinec 2016

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru; Vyhlášena: Srpen 2016

19. ČSN ISO 18878 (27 5005)

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy; Vydání: Prosinec 2016

39. ČSN EN 50244 ed. 2 (37 8371)

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu*); Vydání: Prosinec 2016

S účinností od 2019-03-14 se zrušuje ČSN EN 50244 (37 8371) Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu; Vydání: Prosinec 2000

57. ČSN 73 4201 ed. 2

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv; Vydání: Prosinec 2016

 

ZMĚNY ČSN

66. ČSN EN ISO 8611-2 (26 9118)

Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek; Vydání: Prosinec 2012

Změna A1; (idt ISO 8611-2:2011/Amd.1:2016); Vydání: Prosinec 2016

80. ČSN EN 50244 (37 8371)

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu; Vydání: Prosinec 2000

Změna Z1; Vydání: Prosinec 2016

95. ČSN 73 4201

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv; Vydání: Říjen 2010

Změna Z4; Vydání: Prosinec 2016

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

57. ČSN EN ISO 14122-1 (83 3280)

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi+); EN ISO 14122-1:2016; ISO 14122-1:2016; Platí od 2017-01-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14122-1 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi; Vydání: Duben 2002

58. ČSN EN ISO 14122-2 (83 3280)

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky+); EN ISO 14122-2:2016; ISO 14122-2:2016; Platí od 2017-01-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14122-2 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky; Vydání: Duben 2002

59. ČSN EN ISO 14122-3 (83 3280)

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí+); EN ISO 14122-3:2016; ISO 14122-3:2016; Platí od 2017-01-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14122-3 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí; Vydání: Duben 2002

60. ČSN EN ISO 14122-4 (83 3280)

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky+); EN ISO 14122-4:2016; ISO 14122-4:2016; Platí od 2017-01-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14122-4 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky; Vydání: Srpen 2005