Věstník 3/2016

VYDANÉ ČSN

35. ČSN 73 0895

Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek; Vydání: Březen 2016

 

ZMĚNY ČSN

47. ČSN EN 60079-7 ed. 2 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"; Vydání: Červenec 2007

Změna Z1; Vydání: Březen 2016

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

2. ČSN EN 16647 (06 1315)

Krby na kapalná paliva - Dekorativní spotřebiče vytvářející plamen s použitím paliva na bázi alkoholu nebo želatinového paliva - Použití v domácnostech; EN 16647:2015; Platí od 2016-04-01

 

26. ČSN EN 60079-7 ed. 3 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 7: Zařízení chráněná zajištěným provedením "e"; EN 60079-7:2015; IEC 60079-7:2015; Platí od 2016-04-01

S účinností od 2018-07-31 se zrušuje

ČSN EN 60079-7 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"; Vydání: Červenec 2007