Věstník 4/2016

VYDANÉ ČSN

19. ČSN EN 62722-1 (36 0610)

Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky; (mod IEC 62722-1:2014); Vydání: Duben 2016

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

9. ČSN EN 1459-2 (26 8804)

Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky; EN 1459-2:2015; Platí od 2016-05-01

10. ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky; EN ISO 3691-5:2015; ISO 3691-5:2014; Platí od 2016-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky; Vydání: Srpen 2014

11. ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob; EN ISO 3691-6:2015; ISO 3691-6:2013; Platí od 2016-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob; Vydání: Červen 2014

72. ČSN EN 482+A1 (83 3625)

Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek; EN 482:2012+A1:2015; Platí od 2016-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 482 (83 3625) Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek; Vydání: Listopad 2012

73. ČSN EN ISO 17621 (83 3626)

Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody; EN ISO 17621:2015; ISO 17621:2015;

Platí od 2016-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1231 (83 3626) Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Srpen 1998