Věstník 5/2016

VYDANÉ ČSN

4. ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry; (idt IEC 60079-10-1:2015 + IEC 60079-10-1:2015/Cor.1:2015); Vydání: Květen 2016

S účinností od 2018-10-13 se zrušuje ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry; Vydání: Prosinec 2009

30. ČSN EN 131-1 ed. 2 (49 3830)

Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry; Vydání: Květen 2016

S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 131-1+A1 (49 3830) Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry; Vydání: Prosinec 2011

 

ZMĚNY ČSN

47. ČSN EN 60079-10-1 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry; Vydání: Prosinec 2009

Změna Z1; Vydání: Květen 2016

88. ČSN EN 131-1+A1 (49 3830)

Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry; Vydání: Prosinec 2011

Změna Z1; Vydání: Květen 2016

 

OPRAVY ČSN

107. ČSN EN 61472 ed. 2 (35 9732)

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda; Vydání: Únor 2014

Oprava 1; (idt EN 61472:2013/AC:2015); (idt IEC 61472:2013/Cor.1:2015); Vydání: Květen 2016 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

25. ČSN EN 1755 (26 8815)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Dodatečné požadavky na provoz v potencionálně výbušném prostředí; EN 1755:2015; Platí od 2016-06-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1755+A2 (26 8815) Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu; Vydání: Září 2013

81. ČSN EN 12779 (49 6132)

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky; EN 12779:2015; Platí od 2016-06-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12779+A1 (49 6132) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní vlastnosti a bezpečnostní požadavky; Vydání: Březen 2010