Věstník 7/2016

VYDANÉ ČSN

46. ČSN EN 13445-5 (69 5245)

kat.č. 99656

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Červenec 2016

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13445-5 (69 5245) Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení; Vyhlášena: Březen 2015

48. ČSN 73 0810

kat.č. 500067

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení; Vydání: Červenec 2016

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení; Vydání: Duben 2009

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

8. ČSN EN 16125 (07 8466)

kat.č. 99818

Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejich uložení - Kapalná a plynná fáze LPG+); EN 16125:2015; Platí od 2016-08-01

85. ČSN EN 16508 (73 8129)

kat.č. 99756

Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro dočasné zastřešení - Požadavky na provedení a obecný návrh+); EN 16508:2015; Platí od 2016-08-01

ČSN EN ISO 780 (77 0051) Obaly - Manipulační značky; Vydání: Červen 1999

94. ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205)

kat.č. 99850

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci; EN ISO 13849-1:2015; ISO 13849-1:2015; Platí od 2016-08-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1:

Všeobecné zásady pro konstrukci; Vydání: Prosinec 2008

96. ČSN EN ISO 19353 (83 3251)

kat.č. 99849

Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana; EN ISO 19353:2016; ISO 19353:2015; Platí od 2016-08-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13478+A1 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana; Vydání: Prosinec 2008

 

ZMĚNY ČSN

116. ČSN EN 13480-4 (13 0020)

kat.č. 99852

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž; Vydání: Listopad 2013

Změna A2; (idt EN 13480-4:2012/A2:2015); Platí od 2016-08-01