Věstník 8/2016

VYDANÉ ČSN

7. ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky; (idt ISO 3691-5:2014); Vydání: Srpen 2016

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky; Vyhlášena: Duben 2016

55. ČSN EN 16630 (94 0202)

Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití - Obecné požadavky a metody zkoušení; Vydání: Srpen 2016

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16630 (94 0202) Fitness vybavení pro dospělé pro venkovní použití - Obecné požadavky na bezpečnost, kontrolu, údržbu a metody zkoušení; Vyhlášena: Prosinec 2015

 

OPRAVY ČSN

96. ČSN EN 60079-14 ed. 4 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací; Vydání: Září 2014

Oprava 1; (idt IEC 60079-14:2013/COR1:2016); Vydání: Srpen 2016 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

9. ČSN EN ISO 3691-2 (26 8812)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Vozíky s vlastním pohonem a proměnlivým vyložením+); EN ISO 3691-2:2016; ISO 3691-2:2016; Platí od 2016-09-01

10. ČSN EN 81-73 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru+); EN 81-73:2016; Platí od 2016-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru; Vydání: Prosinec 2005