Věstník 9/2016

VYDANÉ ČSN

6. ČSN EN 1755 (26 8815)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu; Vydání: Září 2016

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1755 (26 8815) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Dodatečné požadavky na provoz v potencionálně výbušném prostředí; Vyhlášena: Květen 2016

45. ČSN EN 16508 (73 8129)

Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh; Vydání: Září 2016

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16508 (73 8129) Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro dočasné zastřešení - Požadavky na provedení a obecný návrh; Vyhlášena: Červenec 2016

 

EVROPSKÉ  NORMY  SCHVÁLENÉ  K  PŘÍMÉMU  POUŽÍVÁNÍ  JAKO  ČSN

83. ČSN EN 458 (83 2111)

Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod+); EN 458:2016; Platí od 2016-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 458 (83 2111) Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod; Vydání: Červen 2005