Věstník 1/2017

VYDANÉ ČSN

8. ČSN EN 19 (13 3004)

Průmyslové armatury - Označování kovových armatur; Vydání: Leden 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 19 (13 3004) Průmyslové armatury - Značení kovových armatur; Vydání: Leden 2003

38. ČSN EN ISO 14120 (83 3302)

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů; (idt ISO 14120:2015); Vydání: Leden 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14120 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů; Vyhlášena: Květen 2016

39. ČSN EN ISO 13850 (83 3311)

Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci; (idt ISO 13850:2015); Vydání: Leden 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13850 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci; Vyhlášena: Květen 2016

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

13. ČSN EN ISO 15012-4 (05 0682)

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Obecné požadavky; EN ISO 15012-4:2016; ISO 15012-4:2016; Platí od 2017-02-01

77. ČSN EN ISO 9241-920 (83 3582)

kat.č. 501025

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce; EN ISO 9241-920:2016; ISO 9241-920:2009; Platí od 2017-02-01

 

ZMĚNY ČSN

110. ČSN EN ISO 4126-1 (13 4310)

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily; Vydání: Listopad 2014

Změna A1; (idt EN ISO 4126-1:2013/A1:2016); (idt ISO 4126-1:2013/Amd.1:2016); Platí od 2017-02-01