Věstník 10/2017

VYDANÉ ČSN

1. ČSN ISO 11799 (01 0169)

kat.č. 502836

Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů; Vydání: Říjen 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 11799 (01 0169) Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů; Vydání: Únor 2006

10. ČSN EN 378-2 (14 0647)

kat.č. 503038

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace; Vydání: Říjen 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 378-2 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace; Vyhlášena: Červen 2017

11. ČSN EN 378-3 (14 0647)

kat.č. 503037

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob; Vydání: Říjen 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 378-3 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob; Vyhlášena: Červen 2017

12. ČSN EN 378-4 (14 0647)

kat.č. 503036

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace; Vydání: Říjen 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 378-4 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky

49. ČSN EN 50849 (36 8012)

kat.č. 503259

Nouzové zvukové systémy; Vydání: Říjen 2017

S účinností od 2020-03-03 se zrušuje ČSN EN 60849 (36 8012) Nouzové zvukové systémy; Vydání: Srpen 1999

76. ČSN EN ISO 19353 (83 3251)

kat.č. 503207

Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana; (idt ISO 19353:2015); Vydání: Říjen 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana; Vyhlášena:

Červenec 2016

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

7. ČSN EN 12397 (27 3013)

kat.č. 502639

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz; EN 12397:2017; Platí od 2017-11-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz; Vydání: Květen 2005

63. ČSN EN ISO 24803 (76 1303)

kat.č. 502936

Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního potápění; EN ISO 24803:2017; ISO 24803:2017; Platí od 2017-11-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14467 (76 1303) Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního přístrojového potápění; Vydání: Září 2004

64. ČSN EN ISO 11121 (76 1305)

kat.č. 502935

Rekreační potápění - Požadavky na úvodní programy přístrojového potápění; EN ISO 11121:2017; ISO 11121:2017; Platí od 2017-11-01

65. ČSN EN 207 (83 2451)

kat.č. 502937

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému zařízení (ochranné brýle proti laseru); EN 207:2017; Platí od 2017-11-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 207 (83 2451) Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému záření (ochranné brýle proti laseru); Vydání: Červenec 2010

66. ČSN EN 16689 (83 2804)

kat.č. 502939

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy; EN 16689:2017; Platí od 2017-11-01