Věstník 2/2017

VYDANÉ ČSN

12. ČSN EN 736-2 (13 3001)

kat.č. 501311

Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur; Vydání: Únor 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 736-2 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur; Vydání: Květen 1999

49. ČSN EN ISO 8317 (77 0410)

kat.č. 501853

Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly; (idt ISO 8317:2015); Vydání: Únor 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8317 (77 0410) Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakované

uzavíratelné obaly; Vyhlášena: Červen 2016

 

ZMĚNY ČSN

56. ČSN ISO 668 (26 9341)

kat.č. 501667

Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti; Vydání: Duben 2015

Změna Amd.1; Vydání: Únor 2017

57. ČSN ISO 668 (26 9341)

kat.č. 501668

Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti; Vydání: Duben 2015

Změna Amd.2; Vydání: Únor 2017

60. ČSN EN 61851-1 ed. 2 (34 1590)

kat.č. 501661

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Prosinec 2011

Změna Z1; Vydání: Únor 2017

78. ČSN EN 60990 (36 9060)

kat.č. 501517

Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem; Vydání: Listopad 2000

Změna Z1; Vydání: Únor 2017

79. ČSN EN 50310 ed. 3 (36 9072)

kat.č. 501677

Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie; Vydání: Srpen 2011

Změna Z1; Vydání: Únor 2017

 

OPRAVY ČSN

93. ČSN EN ISO 3691-1 (26 8812)

kat.č. 501084

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů; Vydání: Únor 2016

Oprava 1; Vydání: Únor 2017 (Oprava je vydána tiskem)

94. ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812)

kat.č. 501086

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky; Vydání: Srpen 2016

Oprava 1; Vydání: Únor 2017 (Oprava je vydána tiskem)

96. ČSN EN 1866-1 (38 9161)

kat.č. 501650

Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody; Vydání: Únor 2008

Oprava 1; Vydání: Únor 2017 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

62. ČSN EN 764-1+A1 (69 0004)

kat.č. 501397

Tlaková zařízení - Část 1: Slovník+); EN 764-1:2015+A1:2016; Platí od 2017-03-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 764-1 (69 0004) Tlaková zařízení - Část 1: Slovník; Vyhlášena: Říjen 2015