Věstník 3/2017

VYDANÉ ČSN

1. ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 (01 2003)

Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny; (idt ISO/TS 80004-1:2015); Vydání: Duben 2017

6. ČSN EN 60974-4 ed. 3 (05 2205)

Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení; (idt IEC 60974-4:2016); Vydání: Duben 2017

S účinností od 2019-08-25 se zrušuje ČSN EN 60974-4 ed. 2 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení; Vydání: Červen 2013

7. ČSN EN ISO 14456 (07 8302)

Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC); (idt ISO 14456:2015); Vydání: Duben 2017

17. ČSN 33 2000-4-46 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání; (idt HD 60364-4-46:2016); Vydání: Duben 2017

S účinností od 2019-11-11 se zrušuje ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání; Vydání: Září 2002

73. ČSN P 73 7505

Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí; Vydání: Duben 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení; Vydání: Červen 1994

77. ČSN ISO 21101 (76 1204)

Dobrodružný cestovní ruch - Systémy managementu bezpečnosti - Požadavky; Vydání: Duben 2017

78. ČSN ISO 21103 (76 1206)

Dobrodružný cestovní ruch - Informace pro účastníky; Vydání: Duben 2017

 

ZMĚNY ČSN

87. ČSN EN 60974-4 ed. 2 (05 2205)

Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení; Vydání: Červen 2013

Změna Z1; Vydání: Duben 2017

90. ČSN 33 2000-4-46 ed. 2

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání; Vydání: Září 2002

Změna Z1; Vydání: Duben 2017

95. ČSN EN 54-5 (34 2710)

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče; Vydání: Prosinec 2001

Změna Z1; Vydání: Duben 2017

 

OPRAVY ČSN

129. ČSN EN 62305-1 ed. 2 (34 1390)

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy; Vydání: Září 2011

Oprava 1; Vydání: Duben 2017 (Oprava je vydána tiskem)

130. ČSN EN 62305-4 ed. 2 (34 1390)

kat.č. 502183

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách; Vydání: Září 2011

Oprava 1; Vydání: Duben 2017 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

17. ČSN EN 54-5 ed. 2 (34 2710)

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot; EN 54-5:2017; Platí od 2017-05-01

S účinností od 2021-02-28 se zrušuje ČSN EN 54-5 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče; Vydání: Prosinec 2001

18. ČSN EN 54-13 (34 2710)

Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému; EN 54-13:2017; Platí od 2017-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 54-13 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému; Vydání: Prosinec 2005

32. ČSN EN ISO 11469 (64 0004)

Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů; EN ISO 11469:2016; ISO 11469:2016; Platí od 2017-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11469 (64 0004) Základní identifikace a označování výrobků z plastů; Vyhlášena: Leden 2001

46. ČSN EN ISO 6385 (83 3510)

Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů; EN ISO 6385:2016; ISO 6385:2016; Platí od 2017-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6385 (83 3510) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů; Vydání: Září 2004