Věstník 4/2017

VYDANÉ ČSN

6. ČSN EN 60974-4 ed. 3 (05 2205)

Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení; (idt IEC 60974-4:2016); Vydání: Duben 2017

S účinností od 2019-08-25 se zrušuje ČSN EN 60974-4 ed. 2 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení; Vydání: Červen 2013

73. ČSN P 73 7505

Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí; Vydání: Duben 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení; Vydání: Červen 1994

 

ZMĚNY ČSN

87. ČSN EN 60974-4 ed. 2 (05 2205)

Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení; Vydání: Červen 2013

Změna Z1; Vydání: Duben 2017

90. ČSN 33 2000-4-46 ed. 2

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání; Vydání: Září 2002

 

OPRAVY ČSN

129. ČSN EN 62305-1 ed. 2 (34 1390)

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy; Vydání: Září 2011

Oprava 1; Vydání: Duben 2017 (Oprava je vydána tiskem)

130. ČSN EN 62305-4 ed. 2 (34 1390)

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách; Vydání: Září 2011

Oprava 1; Vydání: Duben 2017 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

32. ČSN EN ISO 11469 (64 0004)

Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů; EN ISO 11469:2016; ISO 11469:2016; Platí od 2017-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11469 (64 0004) Základní identifikace a označování výrobků z plastů; Vyhlášena: Leden 2001

46. ČSN EN ISO 6385 (83 3510)

Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů; EN ISO 6385:2016; ISO 6385:2016; Platí od 2017-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6385 (83 3510) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů; Vydání: Září 2004