Věstník 5/2017

VYDANÉ ČSN

34. ČSN EN ISO 14122-1 (83 3280)

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup; (idt ISO 14122-1:2016); Vydání: Květen 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14122-1 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi; Vyhlášena: Prosinec 2016

35. ČSN EN ISO 14122-2 (83 3280)

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky; (idt ISO 14122-2:2016); Vydání: Květen 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14122-2 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky; Vyhlášena: Prosinec 2016

36. ČSN EN ISO 14122-3 (83 3280)

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí; (idt ISO 14122-3:2016); Vydání: Květen 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14122-3 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí; Vyhlášena: Prosinec 2016

37. ČSN EN ISO 14122-4 (83 3280)

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky; (idt ISO 14122-4:2016); Vydání: Květen 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14122-4 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky; Vyhlášena: Prosinec 2016

 

ZMĚNY ČSN

40. ČSN EN ISO 7010 (01 8012)

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky; Vydání: Prosinec 2012

Změna A6; (idt ISO 7010:2011/Amd.6:2014); Vydání: Květen 2017

43. ČSN EN ISO 4126-1 (13 4310)

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily; Vydání: Listopad 2014

Změna A1; (idt ISO 4126-1:2013/Amd.1:2016); Vydání: Květen 2017

Jejím vydáním se zrušuje Změna A1; Vyhlášena: Leden 2017

44. ČSN EN ISO 4126-5 (13 4310)

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS); Vydání: Listopad 2014

Změna A1; (idt ISO 4126-5:2013/Amd.1:2016); Vydání: Květen 2017

Jejím vydáním se zrušuje Změna A1; Vyhlášena: Leden 2017

45. ČSN EN ISO 4126-7 (13 4310)

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje; Vydání: Únor 2015

Změna A1; (idt ISO 4126-7:2013/Amd.1:2016); Vydání: Květen 2017

Jejím vydáním se zrušuje Změna A1; Vyhlášena: Leden 2017

 

OPRAVY ČSN

67. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy; Vydání: Duben 2010

Oprava 1; Vydání: Květen 2017 (Oprava je vydána tiskem)

73. ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600)

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení; Vydání: Srpen 2015

Oprava 1; (idt IEC 60598-2-22:2014/COR2:2016); Vydání: Květen 2017

(Oprava je vydána tiskem)

76. ČSN EN 15947-1 (66 8300)

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie; Vydání: Červenec 2016

Oprava 1; Vydání: Květen 2017 (Oprava je vydána tiskem)

77. ČSN EN 15947-3 (66 8300)

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování; Vydání: Červenec 2016

Oprava 1; Vydání: Květen 2017 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

24. ČSN EN 12642 (26 9376)

kat.č. 501815

Fixace nákladu na silničních vozidlech - Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech - Minimální požadavky; EN 12642:2016; Platí od 2017-06-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12642 (26 9376) Fixace nákladu na silničních vozidlech - Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech - Minimální požadavky; Vyhlášena: Červen 2007

25. ČSN EN 1570-2 (27 5011)

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná stanoviště v budově, pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s; EN 1570-2:2016; Platí od 2017-06-01

31. ČSN EN 16230-2 (30 0204)

Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry; EN 16230-2:2016; Platí od 2017-06-01

45. ČSN EN ISO 1043-3 (64 0002)

Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla; EN ISO 1043-3:2016; ISO 1043-3:2016; Platí od 2017-06-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 1043-3 (64 0002) Plasty - Symboly a zkratky - Část 3: Změkčovadla; Vydání: Leden 2000