Věstník 6/2017

VYDANÉ ČSN

1. ČSN ISO 10241-1 (01 0500)

kat.č. 502756

Terminologická hesla v technických normách - Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování; Vydání: Červen 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 01 0500 Terminologické normy - Příprava a uspořádání; Vydání: Říjen 1996

25. ČSN P 36 0455

kat.č. 502547

Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace; Vydání: Červen 2017

29. ČSN EN 50527-1 ed. 2 (36 7922)

kat.č. 502549

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně; Vydání: Červen 2017

S účinností od 2019-07-04 se zrušuje ČSN EN 50527-1 (36 7922) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Všeobecně; Vydání: Únor 2011

58. ČSN 73 5570

kat.č. 502409

Zatížení zásobníků - Doplňující pokyny pro siláže a senáže; Vydání: Červen 2017

75. ČSN EN 13451-1+A1 (94 0915)

kat.č. 502619

Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody; Vydání: Červen 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13451-1 (94 0915) Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody; Vydání: Květen 2012

 

ZMĚNY ČSN

96. ČSN EN 61995-1 (36 0615)

kat.č. 502748

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Březen 2009

Změna A1; (idt IEC 61995-1:2005/A1:2016); Vydání: Červen 2017

103. ČSN EN 14986 (38 9650)

kat.č. 502591

Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu; Vydání: Říjen 2007

Změna Z1; Vydání: Červen 2017

107. ČSN 73 0848

kat.č. 502371

Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody; Vydání: Duben 2009

Změna Z2; Vydání: Červen 2017

108. ČSN 74 3282

kat.č. 502742

Pevné kovové žebříky pro stavby; Vydání: Listopad 2014

Změna Z1; Vydání: Červen 2017

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

19. ČSN EN 378-3 (14 0647)

kat.č. 502047

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob+); EN 378-3:2016; Platí od 2017-07-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob; Vydání: Prosinec 2012

20. ČSN EN 378-4 (14 0647)

kat.č. 502048

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace+); EN 378-4:2016; Platí od 2017-07-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 378-4+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace; Vydání: Prosinec 2012

50. ČSN EN ISO 374-1 (83 2310)

kat.č. 502097

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika; EN ISO 374-1:2016; ISO 374-1:2016; Platí od 2017-07-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení; Vydání: Květen 2004

51. ČSN EN ISO 374-5 (83 2310)

kat.č. 502098

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů; EN ISO 374-5:2016; ISO 374-5:2016; Platí od 2017-07-01

52. ČSN EN 388 (83 2350)

kat.č. 502095

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům; EN 388:2016; Platí od 2017-07-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům; Vydání: Červen 2004