Věstník 7/2017

VYDANÉ ČSN

32. ČSN EN 1839 ed. 2 (38 9603)

Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry; Vydání: Červenec 2017

S účinností od 2018-01-11 se zrušuje ČSN EN 1839 (38 9603) Stanovení mezí výbušnosti plynů a par; Vydání: Březen 2013 a ČSN EN 14756 (38 9668) Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry; Vydání: Červenec 2007

 

ZMĚNY ČSN

84. ČSN EN 12101-2 (38 9700)

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla; Vydání: Duben 2004

Změna Z1; Vydání: Červenec 2017

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

17. ČSN EN ISO 3691-3 (26 8809)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Dodatečné požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky navržené k pojezdu se zdviženým břemenem; EN ISO 3691-3:2016; ISO 3691-3:2016; Platí od 2017-08-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1726-2 (26 8809) Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně - Část 2: Další požadavky na vozíky se zdvižným místem obsluhy a na vozíky zvlášť navržené pro pojezd se zdviženým břemenem; Vydání: Listopad 2001

18. ČSN EN 16851 (27 0211)

Jeřáby - Systémy lehkého jeřábu; EN 16851:2017; Platí od 2017-08-01

27. ČSN EN ISO 17409 (30 0056)

Elektricky poháněná silniční vozidla - Spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie - Bezpečnostní požadavky; EN ISO 17409:2017; ISO 17409 Corrected version 2015-12-15:2015; Platí od 2017-08-01

56. ČSN EN ISO 20519 (38 6640)

Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn; EN ISO 20519:2017; ISO 20519:2017; Platí od 2017-08-01

57. ČSN EN 12101-2 ed. 2 (38 9700)

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla+); EN 12101-2:2017; Platí od 2017-08-01

S účinností od 2018-12-31 se zrušuje ČSN EN 12101-2 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla; Vydání: Duben 2004

78. ČSN EN 16704-1 (73 6335)

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích; EN 16704-1:2016; Platí od 2017-08-01