Věstník 8/2017

VYDANÉ ČSN

3. ČSN 01 8003

Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích; Vydání: Srpen 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích; Vydání: Říjen 2002

27. ČSN EN 131-2+A2 (49 3830)

Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení; Vydání: Srpen 2017

S účinností od 2017-12-31 se zrušuje ČSN EN 131-2+A1 (49 3830) Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení; Vydání: Prosinec 2012

Jejím vydáním se zrušuje ČSN P CEN/TS 16665 (49 3831) Specifikace pro zkoušku životnosti dvojitého žebříku; Vyhlášena: Srpen 2015

 

ZMĚNY ČSN

82. ČSN EN 131-2+A1 (49 3830)

Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení; Vydání: Prosinec 2012

Změna Z1; Vydání: Srpen 2017

97. ČSN EN 397+A1 (83 2141)

Průmyslové ochranné přilby; Vydání: Květen 2013

Oprava 1; Vydání: Srpen 2017 (Oprava je vydána tiskem)

98. ČSN EN ISO 14120 (83 3302)

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů; Vydání: Leden 2017

Oprava 1; Vydání: Srpen 2017 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

75. ČSN EN 1496 (83 2670)

Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení; EN 1496:2017; Platí od 2017-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1496 (83 2670) Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení; Vydání: Červenec 2007

76. ČSN EN ISO 15025 (83 2750)

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene; EN ISO 15025:2016; ISO 15025:2016; Platí od 2017-09-01