Věstník 9/2017

VYDANÉ ČSN

2. ČSN ISO 10241-2 (01 0500)

Terminologická hesla v technických normách - Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel; Vydání: Září 2017

19. ČSN EN ISO 3691-3 (26 8812)

kat.č. 503244

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny; (idt ISO 3691-3:2016); Vydání: Září 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3691-3 (26 8809) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Dodatečné požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky navržené k pojezdu se zdviženým břemenem; Vyhlášena: Červenec 2017

20. ČSN EN 1570-2 (27 5011)

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s; Vydání: Září 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1570-2 (27 5011) Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná stanoviště v budově, pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s; Vyhlášena: Květen 2017

71. ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí; Vydání: Září 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí; Vydání: Leden 2008

82. ČSN EN 388 (83 2350)

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům; Vydání: Září 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům; Vyhlášena: Červen 2017

88. ČSN EN 12572-1 (94 2050)

Umělé lezecké stěny - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ULS s jisticími body; Vydání: Září 2017

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12572-1 (94 2050) Umělé lezecké stěny - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ULS s jisticími body; Vydání: Prosinec 2007

 

ZMĚNY ČSN

90. ČSN 06 0310

Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž; Vydání: Srpen 2014

Změna Z2; Vydání: Září 2017

Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015

94. ČSN 33 2000-6 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize; Vydání: Březen 2017

Změna A11; (idt HD 60364-6/A11:2017); Vydání: Září 2017

 

OPRAVY ČSN

132. ČSN EN 60849 (36 8012)

Nouzové zvukové systémy; Vydání: Srpen 1999

Oprava 1; Vydání: Září 2017 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

67. ČSN EN ISO 20421-2 (69 7230)

Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Provozní požadavky; EN ISO 20421-2:2017; ISO 20421-2:2017; Platí od 2017-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13530-3 (69 7230) Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky; Vydání: Prosinec 2002

97. ČSN EN ISO 9241-112 (83 3582)

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace; EN ISO 9241-112:2017; ISO 9241-112:2017; Platí od 2017-10-01

131. ČSN EN 12572-2 (94 2050)

Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro boulderové stěny; EN 12572-2:2017; Platí od 2017-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12572-2 (94 2050) Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro bouldrové stěny; Vydání: Září 2012

 

ZMĚNY ČSN

135. ČSN EN 13480-5 (13 0020)

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Listopad 2013

Změna A2; (idt EN 13480-5:2012/A2:2017); Platí od 2017-10-01

136. ČSN EN 13480-5 (13 0020)

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Listopad 2013

Změna A3; (idt EN 13480-5:2012/A3:2017); Platí od 2017-10-01