Věstník 01/2018

VYDANÉ ČSN

16. ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem; (idt HD 60364-4-41:2017); (mod IEC 60364-4-41:2005); (mod IEC 60364-4-41:2005/A1:2017); Vydání: Leden 2018 S účinností od 2020-07-07 se zrušuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem; Vydání: Srpen 2007

39. ČSN EN 12488 (70 1099)

Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení; Vydání: Leden 2018 Jejím vydáním se zrušuje      ČSN EN 12488 (70 1099) Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení; Vyhlášena: Leden 2017

 

ZMĚNY ČSN

52. ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem; Vydání: Srpen 2007 Změna Z2; Vydání: Leden 2018

 

OPRAVY ČSN

74. ČSN EN 60825-1 ed. 3 (36 7750)

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky; Vydání: Duben 2015 Oprava 1; Vydání: Leden 2018 (Oprava je vydána tiskem)

75. ČSN EN 50849 (36 8012)

Nouzové zvukové systémy; Vydání: Říjen 2017 Oprava 1; Vydání: Leden 2018 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ  NORMY  SCHVÁLENÉ  K  PŘÍMÉMU  POUŽÍVÁNÍ  JAKO  ČSN

9. ČSN EN 16750 (38 9255)

Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba; EN 16750:2017;  Platí od 2018-02-01

16. ČSN EN ISO 13943 (73 0801)

Požární bezpečnost - Slovník; EN ISO 13943:2017; ISO 13943:2017;  Platí od 2018-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník; Vydání: Srpen 2011