Věstník 02/2018

VYDANÉ ČSN

16. ČSN 27 4011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů; Vydání: Únor 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů a požadavky na řešení nedostatečných bezpečnostních prostor v šachtě výtahů u existujících budov; Vydání: Červen 2004

 

ZMĚNY ČSN

113. ČSN 73 4130

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky; Vydání: Březen 2010

Změna Z1; Vydání: Únor 2018

114. ČSN EN ISO 14122-3 (83 3280)

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí; Vydání: Květen 2017

Změna Z1; Vydání: Únor 2018

 

OPRAVY ČSN

116. ČSN EN 81-20 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů; Vydání: Květen 2015

Oprava 1; Vydání: Únor 2018 (Oprava je vydána tiskem)

117. ČSN EN 81-50 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent; Vydání: Květen 2015

Oprava 1; Vydání: Únor 2018 (Oprava je vydána tiskem)

118. ČSN EN 115-1+A1 (27 4802)

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž; Vydání: Říjen 2010

Oprava 2; Vydání: Únor 2018 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ  NORMY  SCHVÁLENÉ  K  PŘÍMÉMU  POUŽÍVÁNÍ  JAKO  ČSN

11. ČSN EN 13480-5 (13 0020)

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení; EN 13480-5:2017; Platí od 2018-03-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13480-5 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Listopad 2013

Zároveň byly rovněž vydány  části 1 až 8 této normy