Věstník 03/2018

VYDANÉ ČSN

20. ČSN EN ISO 23125 (20 0701)

Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy; (idt ISO 23125:2015, Corrected version 2016-03-15); Vydání: Březen 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 23125 (20 0701) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy; Vyhlášena: Srpen 2015

22. ČSN EN 16851 (27 0211)

Jeřáby - Systémy lehkých jeřábů; Vydání: Březen 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16851 (27 0211) Jeřáby - Systémy lehkého jeřábu; Vyhlášena: Červenec 2017

52. ČSN EN 12779 (49 6132)

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky; Vydání: Březen 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12779 (49 6132) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky; Vyhlášena: Květen 2016

 

ZMĚNY ČSN

89. ČSN 33 2000-1 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice; Vydání: Květen 2009

Změna Z1; (idt HD 60364-1:2008/A11:2017); Vydání: Březen 2018

90. ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem; Vydání: Srpen 2007

Změna Z3; (idt HD 60364-4-41:2007/A11:2017); Vydání: Březen 2018

91. ČSN 33 2000-4-46 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání; Vydání: Duben 2017

Změna Z1; (idt HD 60364-4-46:2016/A11:2017); Vydání: Březen 2018

92. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy; Vydání: Duben 2010

Změna Z2; (idt HD 60364-5-51:2009/A12:2017); Vydání: Březen 2018

93. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče; Vydání: Duben 2012

Změna Z1; (idt HD 60364-5-54:2011/A11:2017); Vydání: Březen 2018

94. ČSN 33 2000-5-56 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely; Vydání: Říjen 2010

Změna Z3; (idt HD 60364-5-56:2010/A12:2017); Vydání: Březen 2018

95. ČSN 33 2000-5-537 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání; Vydání: Duben 2017

Změna Z1; (idt HD 60364-5-537:2016/A11:2017); Vydání: Březen 2018

96. ČSN 33 2000-5-559 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace; Vydání: Březen 2013

Změna Z1; (idt HD 60364-5-559:2012/A11:2017); Vydání: Březen 2018

97. ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

kat.č. 504440

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou; Vydání: Září 2007

Změna Z2; (idt HD 60364-7-701:2007/A12:2017); Vydání: Březen 2018

98. ČSN 33 2000-7-704 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích; Vydání: Srpen 2007

Změna Z1; (idt HD 60364-7-704:2007/A11:2017); Vydání: Březen 2018

99. ČSN 33 2000-7-705 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení; Vydání: Říjen 2007

Změna Z2; (idt HD 60364-7-705:2007/A12:2017); Vydání: Březen 2018

100. ČSN 33 2000-7-708 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality; Vydání: Duben 2010

Změna Z2; (idt HD 60364-7-708:2009/A11:2017); Vydání: Březen 2018

101. ČSN 33 2000-7-709

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality; Vydání: Březen 2010

Změna Z2; (idt HD 60364-7-709:2009/A11:2017); Vydání: Březen 2018

102. ČSN 33 2000-7-715 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím;

Vydání: Leden 2013

Změna Z1; (idt HD 60364-7-715:2012/A11:2017); Vydání: Březen 2018

103. ČSN 33 2000-7-718

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště;

Vydání: Duben 2014

Změna Z2; (idt HD 60364-7-718:2013/A12:2017); Vydání: Březen 2018

104. ČSN 33 2000-7-729

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu; Vydání: Květen 2010

Změna Z1; (idt HD 60364-7-729:2009/A11:2017); Vydání: Březen 2018

105. ČSN 33 2000-7-740

Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech; Vydání: Březen 2007

Změna Z1; (idt HD 60364-7-740:2006/A11:2017); Vydání: Březen 2018

106. ČSN EN 50491-3 (33 2151)

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost; Vydání: Únor 2010

Změna Z1; Vydání: Březen 2018

 

OPRAVY ČSN

145. ČSN EN ISO 11683 (77 4001)

Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky; Vydání: Říjen 1998

Oprava 4; Vydání: Březen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ  NORMY  SCHVÁLENÉ  K  PŘÍMÉMU  POUŽÍVÁNÍ  JAKO  ČSN

6. ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711)

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli+); EN ISO 9606-1:2017; ISO 9606-1:2012; ISO 9606-1/Cor.1:2012; ISO 9606-1/Cor.2:2013;

Platí od 2018-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli; Vydání: Květen 2014

18. ČSN EN 16282-1 (12 7134)

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody; EN 16282-1:2017; Platí od 2018-04-01

85. ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070)

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky; EN ISO 19085-1:2017; ISO 19085-1:2017; Platí od 2018-04-01

86. ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070)

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem; EN ISO 19085-2:2017; ISO 19085-2:2017; Platí od 2018-04-01

87. ČSN EN ISO 19085-5 (49 6070)

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily; EN ISO 19085-5:2017; ISO 19085-5:2017; Platí od 2018-04-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1870-18 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 18: Formátovací kotoučové pily; Vydání: Říjen 2013

133. ČSN EN 12453 (74 7029)

Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody; EN 12453:2017; Platí od 2018-04-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12445 (74 7027) Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Zkušební metody; Vydání: Listopad 2001

ČSN EN 12453 (74 7029) Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky; Vydání: Listopad 2001