Věstník 04/2018

VYDANÉ ČSN

68. ČSN EN ISO 20349-1 (83 2525)

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách; (idt ISO 20349-1:2017); Vydání: Duben 2018

S účinností od 2019-09-30 spolu s vydáním ČSN EN ISO 20349-2 (83 2525) z dubna 2018 se zrušuje ČSN EN ISO 20349 (83 2525) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti tepelným rizikům a stříkancům roztaveného kovu vyskytujícím se ve slévárnách a při svařování – Požadavky a metoda zkoušení; Vydání: Červen 2011

69. ČSN EN ISO 20349-2 (83 2525)

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech; (idt ISO 20349-2:2017); Vydání: Duben 2018

S účinností od 2019-09-30 spolu s vydáním ČSN EN ISO 20349-1 (83 2525) z dubna 2018 se zrušuje ČSN EN ISO 20349 (83 2525) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti tepelným rizikům a stříkancům roztaveného kovu vyskytujícím se ve slévárnách a při svařování – Požadavky a metoda zkoušení; Vydání: Červen 2011

 

ZMĚNY ČSN

74. ČSN 33 2000-6 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize; Vydání: Březen 2017

Změna Z1; (idt HD 60364-6:2016/A12:2017); Vydání: Duben 2018

108. ČSN EN ISO 20349 (83 2525)

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti tepelným rizikům a stříkancům roztaveného kovu vyskytujícím se ve slévárnách a při svařování - Požadavky a metoda zkoušení; Vydání: Červen 2011

Změna Z1; Vydání: Duben 2018

 

EVROPSKÉ  NORMY  SCHVÁLENÉ  K  PŘÍMÉMU  POUŽÍVÁNÍ  JAKO  ČSN

1. ČSN EN 17007 (01 0667)

Proces údržby a související indikátory; EN 17007:2017; Platí od 2018-05-01

64. ČSN EN ISO 7250-1 (83 3506)

Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů; EN ISO 7250-1:2017; ISO 7250-1:2017; Platí od 2018-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 7250-1 (83 3506) Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů; Vydání: Říjen 2010

65. ČSN EN ISO 9241-125 (83 3582)

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace; EN ISO 9241-125:2017; ISO 9241-125:2017; Platí od 2018-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9241-12 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 12: Zobrazení informací; Vydání: Říjen 1999