Věstník 05/2018

VYDANÉ ČSN

18. ČSN EN 60079-10-2 ed. 2

(33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem; (idt IEC 60079-10-2:2015); Vydání: Květen 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem; Vydání: Září 2015

27. ČSN EN 62561-4 ed. 2 (35 7605)

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů; (idt IEC 62561-4:2017); Vydání: Květen 2018

S účinností od 2020-12-01 se zrušuje ČSN EN 62561-4 (35 7605) Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů; Vydání: Únor 2012

28. ČSN EN 62561-5 ed. 2 (35 7605)

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů; (idt IEC 62561-5:2017); Vydání: Květen 2018

S účinností od 2020-12-01 se zrušuje ČSN EN 62561-5 (35 7605) Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů; Vydání: Březen 2012

 

OPRAVY ČSN

139. ČSN 33 2000-6 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize; Vydání: Březen 2017

Oprava 1; (idt HD 60364-6:2016/AC:2017); Vydání: Květen 2018

(Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ  NORMY  SCHVÁLENÉ  K  PŘÍMÉMU  POUŽÍVÁNÍ  JAKO  ČSN

1. ČSN EN 13306 (01 0660)

Údržba - Terminologie údržby+); EN 13306:2017; Platí od 2018-06-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13306 (01 0660) Údržba - Terminologie údržby; Vydání: Únor 2011

71. ČSN EN ISO 10075-1 (83 3572)

Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice; EN ISO 10075-1:2017; ISO 10075-1:2017; Platí od 2018-06-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 10075 (83 3572) Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži. Všeobecné termíny a definice; Vydání: Červenec 1995

72. ČSN EN ISO 9241-960 (83 3582)

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty; EN ISO 9241-960:2017; ISO 9241-960:2017; Platí od 2018-06-01