Věstník 06/2018

VYDANÉ ČSN

10. ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711)

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli; (idt ISO 9606-1:2012+ISO 9606-1:2012/Cor.1:2012+ ISO 9606-1:2012/Cor.2:2013); Vydání: Červen 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli; Vyhlášena: Březen 2018

68. ČSN EN 342 (83 2760)

Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu; Vydání: Červen 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 342 (83 2760) Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti na ochranu proti chladu; Vydání: Prosinec 2004

 

ZMĚNY ČSN

77. ČSN 27 4002

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů; Vydání: Leden 2014

Změna Z1; Vydání: Červen 2018

78. ČSN 27 4007

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu; Vydání: Leden 2014

Změna Z1; Vydání: Červen 2018

 

OPRAVY ČSN

106. ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem; Vydání: Srpen 2007

Oprava 1; Vydání: Červen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

107. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3/Z1

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče; Vydání: Duben 2012

Oprava 1; Vydání: Červen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

41. ČSN EN ISO 19085-3 (49 6072)

Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky; EN ISO 19085-3:2017; ISO 19085-3:2017; Platí od 2018-07-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 848-3 (49 6123) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícími nástroji - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky; Vydání: Květen 2013

42. ČSN EN ISO 19085-6 (49 6072)

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky (vrcholové); EN ISO 19085-6:2017; ISO 19085-6:2017; Platí od 2018-07-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 848-1+A2 (49 6123) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky; Vydání: Květen 2013

81. ČSN EN 14058 (83 2762)

Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí; EN 14058:2017; Platí od 2018-07-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14058 (83 2762) Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí; Vydání: Prosinec 2004